Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 192466

Dato: 10.03.2022

Dette er helt uhørt og et fullstendig grunnløst forslag.

Det ble gjort unntak i lovverket på ekstraordinært grunnlag. Det finnes ingenting i dag som skulle tilsi at det eksisterer noen grunn til at det skal rettmessig skal kunne forlenges. Myndighetene ser stadig ut til å innføre/videreføre lovverk som tilrettelegger for segregering, splittelse og tvang, og "snikinnføre" nye måter å beholde kontroll over befolkningen på.

NEI TIL VIDEREFØRING! Nok er nok.