Høringssvar fra John A. Jamtøy

Dato: 21.03.2022

Jeg ønsker ikke forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemlen.