Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 449416

Dato: 20.03.2022

Jeg er sterkt imot at unntakshjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forlenges!