Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 286627

Dato: 17.03.2022

Jeg mener ikke hjemlene det søkes utvidet kan begrunnes i den aktuelle helsesituasjon og betraktes derfor som et forsøk på tilraning av makt. Dette er i strid med den norske grunnlov.