Høringssvar fra Astrid Tordis Flor

Dato: 12.03.2022

Jeg ønsker ikke at midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien skal forlenges.