Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 407546

Dato: 20.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse av de "midlertidige" bestemmelsene i smittevernloven og helseberedskapsloven som er foreslått å forlenges til 1. juli 2023!