Høringssvar fra Erna Harang

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot en forlengelse av den midlertidige smittevernloven. Den har ført til mye vondt for mange, og må opphøre permanent. Å ta friheten fra folk er brudd på menneskerettighetene.