Høringssvar fra Eivind Yndestad

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette,og jeg er for frihet og vern av menneskerettigheter!