Høringssvar fra Cecilie Sjåvik

Dato: 09.03.2022

Av beredskaps- eller andre hensyn er det IKKE hensiktsmessig å forlenge midlertidige forskrifts hjemler i smittevernloven og bevare muligheten for å forlenge NOEN tiltak! Ei heller vaksinepass.

Forlengelse av dette er helt unødvendig. Det er færre døde av C19 enn en vanlig influensa/forkjølelsessesong og dessuten viser det seg at sprøyta tar flere liv enn selve sykdommen. Det I seg selv er oppsiktsvekkende! Konsentrer dere heller om å styrke beredskap, intensivkapasitet samt hele helse-Norge.

Dette er ingen pandemi! Dette er ingen allmennfarlig sykdom! Alle unntakslover MÅ opphøre NÅ! Også hjelmene i smittevernloven! Tilbake til rettsstaten! Tilbake til livet! Tilbake til ærligheten! Tilbake til kjærligheten! Stopp med urimelig korte høringsfrister, Grunnlovsbrudd og diktatur.

Dere er en skam for Norge ved å foreslå noe slikt.

Jeg sier nei til dette forslaget. Det krenker menneskeretighetene. Overgrep mot Vår Nasjon.

Forslag må forkastes. Dette er jeg fullstendig i mot og forlanger forslaget skrotet umiddelbart.

Dette lovforslaget er helt klart lovstridig og burde ikke vurderes overhode. Tydelig at dette ikke har noe med helse å gjøre men derimot med utenlandske krefters ønske om å avvikle demokratiet.

Dette er diskriminering av eget folk. Vaksinen som dere kaller den er hastegodkjent og dødelig. Stopp vaksinering og testing av friske mennesker. Nå dør flere og flere som følge av denne vaksineringen.

Det er ingen unnskyldning for å beholde disse lover og regler fordi;

- De strider mot Grunnloven! De strider mot menneskerettighetene og Naturens Lov.

- De fungerer ikke. Dere har låst oss ned, isolert oss fra venner og satt livene våre på vent.

Dere har kjørt propaganda mot oss for å prøve å tvinge i oss sprøyter med gen-terapi. Pfizer (Moderna) er avslørt og all skremmende data foreligger. Hele plandemien er en fraud!

Det så vi tydelig da C19 statistikk fra norsk presse ble erstattet med medalje statistikk da OL startet. Så fort OL var over, kom krigen. Ikke ett ord om C19, beredskap, sykehusplasser, innlagte eller smittetall!

Det er nå på tide å skrote ALLE korona regler, forskrifter og lover. Det er nå på tide å sette ned flere uavhengige kommisjoner for å granske myndighetenes overtramp de siste 2 årene.

Alle regjeringsdokumenter og e-poster angående koronapandemien må offentligjøres med null reduksjon/sensur. All kommunikasjon med WEF, WHO og lignende aktører må offentligjøres. Og folk må holdes ansvarlig for eventuelle lovbrudd utført av maktpersoner. Pandemien er over. La oss nå granske myndighetenes svar på denne og lovligheten av det de har gjort!

Det er nok nå!