Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 162334

Dato: 10.03.2022

Det er unødvendig å forlenge forskriftshjemlene i smittevernloven all den tid omikron ikke er mer farlig enn en vanlig influensa. 3 uker er dessuten alt for kort høringsfrist og ikke verdig et demokrati.

Hva er det som haster, og hvorfor?

Det er ikke lenger en pandemi, men en endemi. Derfor må forskriftshjemlene IKKE forlenges, og vanlig norsk lov må igjen være gjeldende fremfor å bli trumfet av smittevernloven når det ikke lenger har noen hensikt. Det er som å sette opp myggnetting i desember, helt formålsløst.