Høringssvar fra Anita Bruvik

Dato: 09.03.2022

Fjerne frihet??? Det kan dere ikke mene! Det er et svik mot folket som har valgt dere, og makten som ligger i dette minner om land vi ikke vil sammenligne oss med. Ikke la det gå ut over oss at pandemistrategien + vaksinene deres ikke har virket. Vi har gjort alt dere har bedt oss om under den såkalte pandemien, så ikke lek med den tynnslitte tilliten. Tillit skal fortjenes, ikke kreves. Og denne loven kan misbrukes.