Høringssvar fra M Christensen

Dato: 15.03.2022

Dette er nok en rekke midlertidige permanente bestemmelser i lov.

Pandemien er for alle praktiske formål over i Norge, da må man gå tilbake til en normaltilstand med ekte beredskapstenking. Stortinget har gjennom to år med pandemi vist at det er mulig å handle fort for få til lovendringer for å avhjelpe situasjonen. Det kan ikke være sånn at midlertidige hjemler for en bestemt situasjon blir permanente.

Hvis ikke nå (juli 2022), når skal disse hjemlene løpe ut? Det vil alltid være usikkerhet om fremtidige varianter, all den tid ingen har tro på at viruset virkelig kommer til å forsvinne fra jordas overflate.