Høringssvar fra Hans JørgenRøte

Dato: 21.03.2022

Dette bør avklares på et bredere grunnlag enn en avstemming i Stortinget.