Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 579120

Dato: 21.03.2022

Nei. Ønsker ikke mer innskrenkning fra overmakten!