Høringssvar fra Maria Bruun

Dato: 21.03.2022

Dette er ubegripelig etter all forskningen som har blitt offentliggjort og som viser at det ikke er noe helsefaglig grunnlag for å videreføre disse ekstreme inngripende tiltakene. I dag vet vi at covid 19 ikke utgjør en fare for majoriteten av befolkningen, og at de ekstreme tiltakene har påført mennesker mer skade enn viruset.