Høringssvar fra Eirik Husabø

Dato: 09.03.2022

Nei til flere inngripende tiltak i folks liv! Nå må vi bruke fornuften og se at virus ikke er det eneste som kan ta liv av folk! Mange av de tiltakene som vi har hatt mot denne sykdommen er værre enn selve sykdommen. Vi kan ikke la politikere og helsemyndigheter få så mye makt over enkeltmenneske. I alle fall ikke når det viser seg at det meste vi gjorde under denne pandemien gjorde vondt værre. Nå må det være nok!