Høringssvar fra Chris Reddy

Dato: 05.03.2022

Jeg stiller meg fullstendig avvisende til forslaget. Dette forslaget har ingen ting med helse å gjøre, men er en uthuling av individets frihet og rettigheter - et skritt til mot diktatur. Forslaget må avvises.