Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 568432

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av

Midlertidig forskriftshjemler av smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Dette strider mot Norsk lov og Nurenbergkodeksen.