Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 195160

Dato: 10.03.2022

Jeg synes ikke at man skal innskrenke Nordmenns rettigheter ytterliggere, da pandemien er så godt som over, og dermed er hovedhensikt bak forlengelsen av diverse midlertidige frihetsberøvelser også borte, og siden det midlertidige ofte blir permanent i statens regi så burde man her avvise forlengelsen av alle rettighetsreduserende tiltak, og heller komme oss tilbake til normalen asap.