Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 469188

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette.og er for frihet og vernav menneske rettigheter.