Høringssvar fra Linda Askildsen

Dato: 08.03.2022

Smittevernstaten er en trussel mot rettsstaten. Det som har skjedd de siste to årene er et resultat av at farmasøytisk industri har fått for mye makt i samfunnet. Politikere rådfører seg med eksperter som ikke er nøytrale. De er offer for indoktrinering av industrien. En forlengelse av smittevernloven er å frata oss bestemmelse over vår egen kropp, med folkehelse som begrunnelse. Dette er muligens i god tro men på fullstendig uvitenskapelig grunnlag.

Vedlegg. Film om farmasøytisk industri og hvordan de manipulerer samfunnet.https://youtu.be/uDbQNBla6aU