Høringssvar fra K. Kroken

Dato: 18.03.2022

Et klart og tydelig NEI til dette forslaget!!