Høringssvar fra Gerard Oord

Dato: 15.03.2022

Hei.

Jeg er i mot

forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Mvh

Gerard Oord