Høringssvar fra Hildora Hansen

Dato: 20.03.2022

Nei takk, vi vil ha frihet.

Helsing Hildora og Martin Willemoes Hansen