Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 481620

Dato: 20.03.2022

Hei,

fra begynnelsen av denne saken, "pandemien" har det vært klare medlinger fra uavhengige fagfolk, både innenfor helse, rett, økonomi , at de aller fleste tiltak som ble iverksatt var nokså feil iforholdtil hendelsene .


Det her stadigmedbekreftertavflere,ogoffentligetall osåbekrefterdet.

Vi som borgere forstår at denne saken er et kunstig påskudd fra verdensledelse for å innføre autoritære styre; slik de har også uttrykt ønske for iflere sammenheng, altså ingen teori. tom har tidliege statsminister Solberg uttrykt i møte ved klubben World Economic Forum at Døden var en god måte til å skremme folk til å akseptere frihetsinnkrenkninger etc... "pandemien" forblir et redskap for manipulasjon og dominasjon.

Dermed er alle tiltak foreslått og gjennomført av regjering og dens adminstrasjonerer irrelevante og bør fjernes,inkludert disse satt til høring:

Nei ingen forlengelse.