Høringssvar fra Frode Marcussen

Dato: 05.03.2022

Stans av alle restriksjoner ang covid.