Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 283796

Dato: 17.03.2022

NEI til forlengelse av de "midlertidige" bestemmelsene i smittevernloven og helseberedskapsloven som er foreslått å forlenges til 1. juli 2023!

Vi vil alltid ha behov for beredskap. Det sørger allerede de tidligere bestemmelsene i smittevernloven og beredskapsloven for. Det er ikke noe faktisk behov for å forlenge de midlertidige bestemmelsene til 1. juli 2023.