Høringssvar fra Charlotte G D Kjær

Dato: 10.03.2022

NEI til forlengelse av de midlertidige koronahjemlene i smittevern- og helseberedskapsloven med ett år!

Det må lages et juridisk rammeverk på hvilke tiltak man bør ha ved en eventuell pandemi. Hjemler og lover som er forståelige for Norges borgere. Dette rammeverket bør derfor utarbeides over lengre tid og ikke være paniske hasteavgjørelser som de man lever med p.t.

Rettsstat eller smittevernstat? Her bør man tenke seg godt om!