Høringssvar fra Christer T Norman

Dato: 20.03.2022

Jeg er emot dette forslag på det sterkeste