Høringssvar fra Clubassist AS

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Utvidet fullmakt støttes, MEN det KAN med stor verdi og fordel være forankret i Stortinget og ikke KUN av regjeringen.