Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 511717

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette pga frihet og menneskerettigheter .