Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 223731

Dato: 13.03.2022

NEI til dette forslaget det er NOK nå!