Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 478923

Dato: 20.03.2022

Jeg er helt imot dette