Høringssvar fra Janne Schiøtz Henriksen

Dato: 20.03.2022

Jeg er totalt i mot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter!