Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 295637

Dato: 17.03.2022

Nei til unødvendige og grunnlovsstridige forlengelser og endringer i Smittevernloven og Helseberedskapsloven.