Høringssvar fra Cathrine Christiansen

Dato: 09.03.2022

Det har ingen hensikt å innføre et obligatorisk vaksinepass når de vaksinerte sprer smitte i like stor grad som de uvaksinerte. Jamfør Nakstads uttalelse til Dagbladet 14. november 2021. De nødgodkjente mRNA vaksinene er ikke vaksiner men genterapeutiske produkter med svært høy frekvens av alvorlige bivirkninger. Tall fra den offisielle USA databasen VAERS viser at antall dødsfall etter mRNA vaksinering er flere enn for alle andre vaksiner til sammen siden registreringen startet i 1990. Det er helt uakseptabelt å tvinge slike farlige nødgodkjente produkter på friske personer som i utgangspunktet ikke blir alvorlig syke av covid-19.