Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 453120

Dato: 20.03.2022

Jeg sier NEI til dette, og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes.