Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 515760

Dato: 20.03.2022

Helt imot forslaget! Det er uhørt at forslaget i det hele tatt er fremmet da det strider mot Grunnloven og Menneskerettighetene. Et stort NEI til forslaget.