Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 490530

Dato: 20.03.2022

NEI til all forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Nå får det jammen meg være NOK!!!

SLUTT! Nå!!!