Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 389849

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker IKKE dette vedtaket. Jeg ønsker frihet til å gjøre det jeg selv mener er det beste for meg.