Høringssvar fra Dona

Dato: 18.03.2022

Trenges ikke å forlenges. Ingen gode grunner til det. Lite nødvendig med slike tiltak.