Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 516341

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke en forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av korona epidemien.

Korona, smittereduserende tiltak og vaksinering har for lengst vist seg å ikke fungere slik som det det ble fortalt at det skulle gjøre. Det må bli slutt på tiltak som reduserer friheten og livskvaliteten til det norske folk, derfor ønsker jeg ikke forlenge disse midlertidige forskriftshjemlene.