Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 411215

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke den nye loven, jeg vil ha frihet