Høringssvar fra Margareth Nyhammer Olsen

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under.

De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen.

Dere har ingen rett til å fortsette med å utøve makt ovenfor den norske befolkning på dette viset.