Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 245540

Dato: 14.03.2022

Dette er grunnlovstridig