Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 330432

Dato: 18.03.2022

Nei!

Som jeg skrev i forrige høringssvar, så er jeg imot denne segregeringen i samfunnet.
Og at dere har forkasta 20000 svar fra forrige høring som hadde frist 4/3, er uakseptabelt. Her kreves det en begrunnelse hvorfor.
ønsker ikke at mine barn skal vokse opp i ett samfunn der du utestenges fra Bhg, skole, jobb mm om du ikke tar vaksine som ikkje er dokumenter virkende som vaksine og som ikke er utprøvd over år.