Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 376220

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke at det innføres korona-pass!