Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116444

Dato: 08.03.2022

Om demokratiet i vårt land (les: for norske borgere først og fremst, det er HER dere er valgt inn - ikke i NOEN annen del av Europa) skal bety noe som helst, noen gang igjen, er tiden inne for å si et klart og tydelig NEI til både forlengede tiltak, fremtidig sterkere bruk av tvang, og koronapass/koronasertifikat. Hva som helst annet er å åpne opp for et potensielt fremtidig scenario hvor demokratiet, menneskeverdet, og individets egen mening kan tilsidesettes når som helst under påskudd av at "krisen gjør det dessverre nødvendig". Fullstendig galskap.