Høringssvar fra Irene Nilsen

Dato: 18.03.2022

Jeg samtykker ikke til forlengelse av midlertidig forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.