Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 284215

Dato: 17.03.2022

Nei vi skall ikke ha nå videreføring.